Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Yên Nội, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ


Có khoảng 3 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐỒNG KHÁNH PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600922465
Ngày hoạt động: 29/08/2014
Người đại diện: Đỗ Minh Chung
Khu 4, Xã Yên Nội, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ


HTX KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH NGÂN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600903007
Ngày hoạt động: 12/12/2013
Khu 3 - Xã Yên Nội, Xã Yên Nội, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN YÊN NỘI
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600873948
Ngày hoạt động: 23/04/2012
Người đại diện: Nguyễn Văn Chuyền
Khu 3 Xã Yên Nội, Xã Yên Nội, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ