Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Vũ Yển, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ


Có khoảng 6 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC LINH PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601024263
Ngày hoạt động: 11/03/2019
Người đại diện: Đỗ Minh Chung
Khu 8, Xã Vũ Yển, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CLT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600998432
Ngày hoạt động: 17/04/2018
Người đại diện: Đào Xuân Hải
Khu 1, Xã Vũ Yển, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC LỢI
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600989741
Ngày hoạt động: 04/12/2017
Người đại diện: Nguyễn Thị Thìn
Khu 6, Xã Vũ Yển, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỒNG ĐỨC-THIÊN Y XÃ VŨ YỂN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601002220
Ngày hoạt động: 20/11/2017
Người đại diện: Vương Quốc Khánh
Khu 8, Xã Vũ Yển, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600917761
Ngày hoạt động: 26/05/2014
Người đại diện: Tống Đức Mẫn
Khu 8, Xã Vũ Yển, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TN HOA ĐĂNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600690285
Ngày hoạt động: 31/10/2011
Người đại diện: Đinh Văn Khoa
Khu 2, Xã Vũ Yển, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ