Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ


Có khoảng 7 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT ĐO ĐẠC TẤN HƯNG PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601027994
Ngày hoạt động: 29/05/2019
Người đại diện: Nguyễn Thị Hiền
Khu 4, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG VƯỢNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601024425
Ngày hoạt động: 13/03/2019
Người đại diện: Nguyễn Thơ Xuân
Khu 3, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY VĨNH PHÚ- TẠI PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3600437439-003
Ngày hoạt động: 28/06/2017
Người đại diện: Nguyễn Xuân Bình
Khu 4, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ THIÊN AN HOÀNG GIA
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600940489
Ngày hoạt động: 07/05/2015
Người đại diện: Nguyễn Đức Tiến
Khu 12, Yển Khê, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THƯƠNG MẠI PHÚ CƯỜNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0105518504-002
Ngày hoạt động: 19/12/2014
Người đại diện: Cù Xuân Cường
Khu 3, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ MINH ĐẠI
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600750720
Ngày hoạt động: 12/08/2011
Người đại diện: Nguyễn Minh Đại
Khu 4, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH QUÂN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600605794
Ngày hoạt động: 15/07/2009
Người đại diện: Trần Văn Lễ
Khu 15, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ