Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ


Có khoảng 29 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TMDV LINH TRANG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601103726
Ngày hoạt động: 02/04/2024
Người đại diện: Đặng Tiến Trang
Khu 3, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LỢI PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601099780
Ngày hoạt động: 04/12/2023
Người đại diện: Lê Văn Lợi
Khu 2, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NGỌC MAI - CÔNG TY TNHH TOÀN LỘC SƠN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2500597194-002
Ngày hoạt động: 26/07/2023
Người đại diện: Phan Kim Ngọc
Khu 3, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH HÙNG VƯƠNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601094528
Ngày hoạt động: 05/07/2023
Người đại diện: Nguyễn Thị Loan
Khu 3, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI TÍN PHÁT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601090594
Ngày hoạt động: 22/03/2023
Người đại diện: Cù Đức Tiến
Khu 12, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH ANH VINA
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601089687
Ngày hoạt động: 02/03/2023
Người đại diện: Nguyễn Quốc Toản
Khu 8., Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI A&U
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601089292
Ngày hoạt động: 01/03/2023
Người đại diện: Hoàng Thị Lan Anh
Khu 15., Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHIẾN TRƯỜNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601081342
Ngày hoạt động: 29/07/2022
Người đại diện: Lê Văn Trường
Khu 3, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VIỆT HOÀNG PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601078406
Ngày hoạt động: 26/04/2022
Người đại diện: Quách Thị Phận
Khu 15., Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV CHÂU ĐỨC FARM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601070615
Ngày hoạt động: 06/12/2021
Người đại diện: Nguyễn Văn Toàn
Khu 4, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN KIÊN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601061392
Ngày hoạt động: 24/05/2021
Người đại diện: Bùi Cường
Khu 13, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ CHUỐI AN TOÀN HOÀNG CƯƠNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601061096
Ngày hoạt động: 14/05/2021
Người đại diện: Nguyễn Đức Lương
Khu 3, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN HOÀNG CƯƠNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601047937
Ngày hoạt động: 15/09/2020
Người đại diện: Vũ Thị Hồng
Khu 2, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO CHUNG PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601042946
Ngày hoạt động: 22/04/2020
Người đại diện: Vũ Văn Chung
Khu 2, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG CƯƠNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601031969
Ngày hoạt động: 23/09/2019
Người đại diện: Lê Văn Thú
Khu 2, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SINH THÁI BỀN VỮNG PONGAMIA
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0901056488
Ngày hoạt động: 22/05/2019
Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Nga
Khu 1, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ TOÀN THẮNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601026983
Ngày hoạt động: 07/05/2019
Người đại diện: Nguyễn Đình Toàn
Khu 3, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ GAI CƯỜNG THỊNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601027634
Ngày hoạt động: 29/03/2019
Người đại diện: Lê Minh Chiến
Khu 2 - Xã Hoàng Cương, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI HOÀNG CƯƠNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601001989
Ngày hoạt động: 15/06/2018
Người đại diện: Hoàng Minh Toàn
Khu 2, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TM MẠNH PHÁT PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600993836
Ngày hoạt động: 10/01/2018
Người đại diện: Nguyễn Hồng Quang
Khu 4., Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ


CÔNG TY TNHH THU NGÂN PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600985994
Ngày hoạt động: 30/08/2017
Người đại diện: Nguyễn Kiều Khanh
Khu 7., Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG HẢI PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600980837
Ngày hoạt động: 25/04/2017
Người đại diện: Nguyễn Văn Thái
Khu 3, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV DUNG HOÀNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600956016
Ngày hoạt động: 04/02/2016
Người đại diện: Vũ Thị Kim Dung
Khu 2, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀN MỴ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600914337
Ngày hoạt động: 18/04/2014
Người đại diện: Hoàng Văn Hoàn
Khu 3, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HÀ TRUNG PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600902853
Ngày hoạt động: 10/01/2014
Người đại diện: Vũ Văn Chung
Khu 2, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SHP VIỆT NAM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0105590765
Ngày hoạt động: 26/10/2011
Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Hoa
Khu 15, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÀ CHUNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600669050
Ngày hoạt động: 09/03/2010
Người đại diện: Vũ Văn Chung
Khu 2, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ Ý MINH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0103051207
Ngày hoạt động: 03/12/2008
Người đại diện: Vũ Văn Kiều
Khu 2, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TÂN PHÚ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600406710
Ngày hoạt động: 30/10/2007
Người đại diện: Đinh Văn Minh
Khu 15, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ