Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ


Có khoảng 9 Doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MOVI GROUP
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601085121
Ngày hoạt động: 21/11/2022
Người đại diện: Nguyễn Thị Phương Thanh
Khu 2, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG PT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601076455
Ngày hoạt động: 14/03/2022
Người đại diện: Trần Quốc Tuấn
Khu 1, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ CHÈ VÂN LĨNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601072690
Ngày hoạt động: 17/12/2021
Người đại diện: Tống Thị Hòa
Khu 4, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ANH PHƯƠNG PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601043900
Ngày hoạt động: 21/05/2020
Người đại diện: Phạm Quốc Phương
Khu 4, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH LONG ĐỨC VÂN LĨNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601013215
Ngày hoạt động: 03/10/2018
Người đại diện: Nguyễn Đức Long
Khu 2, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÀ UT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600996957
Ngày hoạt động: 16/03/2018
Người đại diện: Lê Thị Hồng Phương
Khu 1, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KHAI QUANG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600939564
Ngày hoạt động: 25/04/2015
Người đại diện: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Khu 1, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

HTX DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP THUỶ LỢI VÂN LĨNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600727513
Ngày hoạt động: 27/12/2010
Người đại diện: Thái Trường Thọ
Khu 3 Xã Vân Lĩnh, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ANH TUẤN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600663179
Ngày hoạt động: 15/01/2010
Người đại diện: Đào Văn Vĩ
Khu 1, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ