Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ


Có khoảng 11 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGUYỄN HẠNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601104952
Ngày hoạt động: 08/05/2024
Người đại diện: Phan Văn Lộc
Khu 10, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÂY XANH PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601095715
Ngày hoạt động: 09/08/2023
Người đại diện: Bùi Duy Khánh
Khu 5, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV MTD VIỆT NAM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601083325
Ngày hoạt động: 03/10/2022
Người đại diện: Vũ Thị Vân Anh
Khu 11, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI H&M
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601082716
Ngày hoạt động: 15/09/2022
Người đại diện: Vũ Văn Hùng
Khu 12, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÚ THỌ- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VSHOP
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0108397600-002
Ngày hoạt động: 25/08/2022
Người đại diện: Phan Văn Đông
Khu 3, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN DUCHI VIỆT NAM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601071087
Ngày hoạt động: 10/12/2021
Người đại diện: Nguyễn Xuân Hợp
Khu 11, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỘC BÌNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0109590935
Ngày hoạt động: 09/04/2021
Người đại diện: Trần Xuân Bình
Khu 11, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ KIÊN HỒNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600984704
Ngày hoạt động: 06/07/2017
Người đại diện: Nguyễn Xuân Kiên
Khu 12 Xã Khải Xuân, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG GIANG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600879298
Ngày hoạt động: 11/04/2013
Người đại diện: Đặng Thị Thu Hằng
Đội 11, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH HẰNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600676675
Ngày hoạt động: 06/05/2010
Người đại diện: Vi Văn Mạnh
Khu 11, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ KHẢI XUÂN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600789968
Ngày hoạt động: 05/01/1998
Người đại diện: Trần Thị Quỳ
Khu 10 Xã Khải Xuân, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ