Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Đại An, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ


Có khoảng 6 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QUẾ KHÁNH NGỌC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601098152
Ngày hoạt động: 20/10/2023
Người đại diện: Mai Thị Ngân
Khu 3, Xã Đại An, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0108169428-018
Ngày hoạt động: 17/07/2023
Người đại diện: Đinh Thị Kim Ngân
Khu 1, Xã Đại An, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA LÊ NT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601077515
Ngày hoạt động: 06/04/2022
Người đại diện: Lê Văn Nam
Khu 5, Xã Đại An, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KTT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601044291
Ngày hoạt động: 05/06/2020
Người đại diện: Nguyễn Trung Kiên
Khu 2, Xã Đại An, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TÁM NGÂN PT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600996971
Ngày hoạt động: 16/03/2018
Người đại diện: Nguyễn Xuân Tám
Khu 3, Xã Đại An, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG ANH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600698397
Ngày hoạt động: 31/08/2010
Người đại diện: Bùi Quang Sửu
Khu 4, Xã Đại An, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ