Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ


Có khoảng 5 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG KIÊN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601074987
Ngày hoạt động: 19/01/2022
Người đại diện: Chu Kiên Cường
Khu 4, Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN ĐỨC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2601041149
Ngày hoạt động: 02/03/2020
Người đại diện: Phùng Tiến Dũng
Khu 3, Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH TÂM PHÚ THỌ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600903913
Ngày hoạt động: 20/01/2014
Người đại diện: Vũ Thanh Hải
Khu 4, Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÈ NAM PHÚ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600895814
Ngày hoạt động: 12/12/2013
Người đại diện: Vũ Duy Bình
Khu 4, Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ĐÔNG LĨNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2600759000
Ngày hoạt động: 11/08/2011
Người đại diện: Lê Ngọc Phương
Xã Đông Lĩnh, Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ