Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh


Có khoảng 7 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK ANH HÙNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002274178
Ngày hoạt động: 30/01/2024
Người đại diện: Dương Anh Hùng
Thôn Trung Tiến, Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯỢNG SƠN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002273329
Ngày hoạt động: 03/01/2024
Người đại diện: Nguyễn Thị Hà Trang
Thôn Tiến Thượng, Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG HÀ TĨNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002256482
Ngày hoạt động: 28/06/2022
Người đại diện: Nguyễn Thị Xuyến
Thôn Tiến Thượng, Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI KINH DOANH TỔNG HỢP THUẬN HẠNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002075711
Ngày hoạt động: 18/05/2017
Người đại diện: Nguyễn Đức Thuận
Thôn Phúc Độ, Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ CHÈ KỲ THƯỢNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002091209
Ngày hoạt động: 28/11/2016
Người đại diện: Nguyễn Hữu Phước
Phúc Độ, Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DUY MINH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002028119
Ngày hoạt động: 18/03/2016
Người đại diện: Lê Ngọc Hoàng
Thôn Phúc Độ, Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÝ CHỢ VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP KỲ THƯỢNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001806013
Ngày hoạt động: 06/11/2014
Người đại diện: Trương Quang Hiền
Trung Tiến, Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh