Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh


Có khoảng 14 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỲ LẠC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002278119
Ngày hoạt động: 13/06/2024
Người đại diện: Đỗ Hoài Dương
Thôn Lạc Thắng, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ÂM THANH ĐIỆN TỬ HOÀNG ANH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002277926
Ngày hoạt động: 10/06/2024
Người đại diện: Nguyễn Văn Anh
Thôn Lạc Vinh, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỲ ANH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002273801
Ngày hoạt động: 18/01/2024
Người đại diện: Đỗ Hoài Dương
Thôn Lạc Thắng, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP HOÀI DƯƠNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002272188
Ngày hoạt động: 07/11/2023
Người đại diện: Đỗ Hoài Dương
Thôn Lạc Thắng, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VÕ GIA PHÁT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002268618
Ngày hoạt động: 12/07/2023
Người đại diện: Võ Văn Ba
Thôn Lạc Vinh, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG LẤY MẬT XÃ KỲ LẠC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002232629
Ngày hoạt động: 08/09/2021
Người đại diện: Nguyễn Thái Tuyện
Thôn Lạc Vinh, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH TRƯỞNG QUẾ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002099455
Ngày hoạt động: 09/01/2018
Người đại diện: Hà Văn Trưởng
Nhà Ông Hà Văn Trưởng, Xóm Lạc Tiến, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX DVTH VÀ MÔI TRƯỜNG TIỀN PHƯƠNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002034049
Ngày hoạt động: 13/06/2016
Người đại diện: Nguyễn Xuân Bính
Thôn Lạc Sơn, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KỲ ANH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002018819
Ngày hoạt động: 07/01/2016
Người đại diện: Nguyễn Thiện Tuấn
Tại Nhà Ông Phan Hoàng Trường, Xóm Lạc Vinh, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẤT CẢNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001920580
Ngày hoạt động: 21/05/2015
Người đại diện: Lê Đức Mão
Nhà Ông Lê Đức Mão, Xóm Lạc Thắng, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX QUẢN LÝ CHỢ KỲ LẠC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002139820
Ngày hoạt động: 22/12/2014
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngân
Thôn Lạc Vinh, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP XÃ KỲ LẠC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001942136
Ngày hoạt động: 25/11/2014
Người đại diện: Lê Ngọc Thế
Thôn Lạc Trung, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BẢO QUỐC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001679044
Ngày hoạt động: 26/04/2013
Người đại diện: Nguyễn Thanh Lương
Thôn Lạc Xuân, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC THẮNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001328134
Ngày hoạt động: 20/10/2010
Người đại diện: Nguyễn Chiến Thắng
(Thay Đổi Lần 4) Nhà Ông Nguyễn Chiến Thắng, Xóm Lạc Vinh, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh