Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh


Có khoảng 16 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHONG THÁI
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002257775
Ngày hoạt động: 29/08/2022
Người đại diện: Bùi Thị Thái
Thôn Phú Hải., Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THANH HẰNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002257782
Ngày hoạt động: 29/08/2022
Người đại diện: Phan Thị Hằng
Thôn Phú Hải, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP KỲ PHÚ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002257207
Ngày hoạt động: 26/07/2022
Người đại diện: Nguyễn Văn Hành
Thôn Phú Tân, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH JANAHA
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002229979
Ngày hoạt động: 26/07/2021
Người đại diện: Nguyễn Trọng Nam
Nhà Ông Nguyễn Trọng Nam, Thôn Phú Sơn, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KỲ PHÚ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002139958
Ngày hoạt động: 12/08/2019
Người đại diện: Trần Công Hoàn
Xóm 2, Thôn Phú Long, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ATT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002083712
Ngày hoạt động: 26/10/2017
Người đại diện: Dương Thị Lương
Nhà Ông Nguyễn Khắc Hiển, Xóm Long Phú, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỰ TRÂM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002040980
Ngày hoạt động: 11/11/2016
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Cự
(Nhà Ông Nguyễn Ngọc Cự) Thôn Phú Trung, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG PHÚ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002035606
Ngày hoạt động: 14/07/2016
Người đại diện: Hoàng Đình Quảng
Nhà Ông Hoàng Đình Quảng, Xóm Phú Trung, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRUNG PHÚ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002028831
Ngày hoạt động: 29/12/2015
Người đại diện: Bùi Quang Trung
Thôn Phú Trung, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX MÔI TRƯỜNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP KỲ PHÚ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001896514
Ngày hoạt động: 25/11/2014
Người đại diện: Nguyễn Quốc Quát
Thôn Phú Long, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX THU MUA VÀ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN KỲ PHÚ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002021498
Ngày hoạt động: 07/10/2014
Người đại diện: Nguyễn Thị Miện
Thôn Phú Hải, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP SAO VIỆT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001678509
Ngày hoạt động: 18/04/2013
Người đại diện: Hoàng Quốc Việt
Tại Nhà Ông Hoàng Quốc Việt, Thôn Phú Trung, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN PHÚ LỢI KỲ ANH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001656262
Ngày hoạt động: 20/11/2012
Người đại diện: Nguyễn Sỹ Trân
Đội 3, Thôn Phú Lợi, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ KỲ PHÚ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001625218
Ngày hoạt động: 02/05/2012
Người đại diện: Nguyễn Thị Thuỷ
Phú Trung, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH SULAEXCO
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001560183
Ngày hoạt động: 31/01/2012
Người đại diện: Trần Văn Thao
Thôn Phú Long, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SINH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3000372878
Ngày hoạt động: 18/10/2005
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Cự
Nhà Ông Nguyễn Ngọc Cự, Thôn Phú Trung, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh