Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh


Có khoảng 5 Doanh nghiệp

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ G20 HÀ TĨNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001760827
Ngày hoạt động: 05/05/2014
Người đại diện: Nguyễn Xuân Hòa
Tại Nhà Ông Nguyễn Tiến Biền, Tiểu Khu 4, Khu Phố Hưng Thịnh, Thị Trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HIỆP THỊNH PHÁT HÀ TĨNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001672955
Ngày hoạt động: 04/02/2013
Người đại diện: Nguyễn Trọng Lộc
Tiểu Khu 4, Khu Phố Hưng Thịnh, Thị Trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH S & C
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001494692
Ngày hoạt động: 08/08/2011
Người đại diện: Choe Dong Kyu
Tiểu Khu 2, Khu Phố 1, Thị Trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLOBE LEAD VIỆT NAM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001468484
Ngày hoạt động: 19/05/2011
Người đại diện: Chang, Tsung-Wen
Khu Phố 3 Hưng Hoà, Thị Trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH R&K VINA
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001453784
Ngày hoạt động: 14/04/2011
Người đại diện: Kong Young Ki
Tiểu Khu 2, Khu Phố 1, Thị Trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh