Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Kỳ Trung, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh


Có khoảng 7 Doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HGV
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002271709
Ngày hoạt động: 24/10/2023
Người đại diện: Hà Đình Chi
Thôn Đất Đỏ, Xã Kỳ Trung, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH HIẾU DUYÊN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002258659
Ngày hoạt động: 26/09/2022
Người đại diện: Nguyễn Thị Duyên
Thôn Trung Sơn, Xã Kỳ Trung, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀN THIỆN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002250850
Ngày hoạt động: 04/01/2022
Người đại diện: Nguyễn Đức Thiện
Thôn Trung Sơn, Xã Kỳ Trung, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KỲ TRUNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002234859
Ngày hoạt động: 11/10/2021
Người đại diện: Vũ Tiến Thành
Tổ Hậu Cần, Thôn Đất Đỏ, Xã Kỳ Trung, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HOÀN THIỆN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002026792
Ngày hoạt động: 25/01/2016
Người đại diện: Nguyễn Thị Sang
Thôn Đông Sơn, Xã Kỳ Trung, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHĂN NUÔI GIANG SƠN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001806214
Ngày hoạt động: 25/11/2014
Người đại diện: Trần Thị Hương Giang
(Tại Nhà Bà Trần Thị Hương Giang), Xóm Đất Đỏ, Xã Kỳ Trung, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP BÌNH MINH - XÃ KỲ TRUNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001816886
Ngày hoạt động: 09/12/2011
Người đại diện: Nguyễn Như Hường
Hậu Cần, Xã Kỳ Trung, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh