Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Kỳ Phương, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh


Có khoảng 3 Doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÀNH ANH - HÀ TĨNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0800869857-001
Ngày hoạt động: 27/07/2012
Người đại diện: Hoàng Khắc Chiến
Khu Công Nghiệp Vũng Áng, Xã Kỳ Phương, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG TRỘN SẴN HOA ANH VIỆT NAM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001482094
Ngày hoạt động: 27/06/2011
Người đại diện: Shan, Hua-Ying
Khu Công Nghiệp Phụ Trợ, Xã Kỳ Phương, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH PHƯỚC PHONG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001364196
Ngày hoạt động: 09/12/2010
Người đại diện: Nguyễn Hồng Cúc
Thôn Hồng Sơn, Xã Kỳ Phương, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh