Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh


Có khoảng 22 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH PHÚC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002264356
Ngày hoạt động: 24/03/2023
Người đại diện: Phan Thị Ái Xuân
Thôn Minh Châu, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY HUẾ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002255136
Ngày hoạt động: 10/05/2022
Người đại diện: Nguyễn Văn Huế
Xóm Minh Châu, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANS
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002250794
Ngày hoạt động: 30/12/2021
Người đại diện: Phùng Đức Nhật
Thôn Minh Châu, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI TTH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002210664
Ngày hoạt động: 28/12/2020
Người đại diện: Dư Văn Diễm
Xóm Đông Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP LÂM HỢP
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002201726
Ngày hoạt động: 04/11/2020
Người đại diện: Nguyễn Văn Minh
Thôn Đông Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM HÀ THÀNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002163083
Ngày hoạt động: 18/05/2020
Người đại diện: Đặng Thị Hà
Thôn Bắc Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH EDUWIDE DƯƠNG GIA GROUP
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002133498
Ngày hoạt động: 28/03/2019
Người đại diện: Dương Đình Phương
Thôn Đông Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ YÊN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002120643
Ngày hoạt động: 24/08/2018
Người đại diện: Nguyễn Văn Xuân
Thôn Minh Châu, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH DU HỌC EDUWIDE NGHỆ AN - CHI NHÁNH KỲ ANH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2901879559-001
Ngày hoạt động: 12/06/2018
Người đại diện: Dương Đình Phương
Nhà Ông Lê Viết Hoàng, Xóm Đông Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KỲ LÂM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002037603
Ngày hoạt động: 25/08/2016
Người đại diện: Trần Công Tưởng
Nhà Ông Trần Công Tưởng, Xóm Tân Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HUYỀN HƯNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002027637
Ngày hoạt động: 24/03/2016
Người đại diện: Nguyễn Thị Huyền
Xóm Hải Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ KỲ HỢP
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002018336
Ngày hoạt động: 16/12/2015
Người đại diện: Lê Thị Thúy
Thôn Minh Châu, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MẠNH TUYỂN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001937898
Ngày hoạt động: 09/10/2015
Người đại diện: Đào Kim Tuyền
(Tại Nhà Ông Đào Kim Tuyền), Thôn Minh Tân, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh


HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VẠN THÀNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001931328
Ngày hoạt động: 10/12/2014
Người đại diện: Lê Viết Hừng
Thôn Đông Hà, Kỳ Lâm, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC THUẬN PHÁT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001684911
Ngày hoạt động: 18/07/2013
Người đại diện: Trần Thị Thuận
Thôn Hải Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NĂM DŨNG TẠI HÀ TĨNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2801174837-001
Ngày hoạt động: 04/07/2013
Người đại diện: Lê Xuân Dũng
Thôn Minh Châu, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THÀNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001657756
Ngày hoạt động: 10/12/2012
Người đại diện: Phạm Thanh Vĩnh
Thôn Nam Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 525
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001655029
Ngày hoạt động: 20/11/2012
Người đại diện: Đặng Văn Nguyệt
Thôn Nam Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI BÌNH TÙNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001604218
Ngày hoạt động: 18/04/2012
Người đại diện: Trần Thị Tùng
Thôn Bắc Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MINH QUANG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001344866
Ngày hoạt động: 16/11/2010
Người đại diện: Nguyễn Văn Minh
Thôn Đông Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN HUYỀN LÂM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001317252
Ngày hoạt động: 21/09/2010
Người đại diện: Nguyễn Hữu Lâm
Xóm Đông Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÂM HÀ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3000439138
Ngày hoạt động: 01/08/2008
Người đại diện: Phạm Duy Bình
Xóm Hải Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh