Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh


Có khoảng 21 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TUẤN TÂM HÀ TĨNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002278528
Ngày hoạt động: 27/06/2024
Người đại diện: Trần Bá Tuấn
Thôn Bắc Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DƯƠNG MINH PHƯỚC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002274812
Ngày hoạt động: 05/03/2024
Người đại diện: Nguyễn Sơn Tưởng
Thôn Trung Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VŨ PHONG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002270342
Ngày hoạt động: 07/09/2023
Người đại diện: Lê Minh Lộc
Thôn Bắc Sơn Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HẢI PHÚ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002197484
Ngày hoạt động: 14/09/2020
Người đại diện: Nguyễn Mạnh Hà
Thôn Trung Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỲ VINH ĐẠT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002077003
Ngày hoạt động: 21/06/2017
Người đại diện: Phan Thế Hùng
Nhà Ông Phan Công Xuân, Thôn Nam Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH SDV KỲ ANH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002075408
Ngày hoạt động: 18/05/2017
Người đại diện: Tô Thị Thảo
Nhà Ông Dương Đình Danh, Xóm Bắc Sơn Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH CƯỜNG MINH SÁNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002074475
Ngày hoạt động: 01/05/2017
Người đại diện: Nguyễn Cao Cường
Nhà Ông Nguyễn Cao Cường, Thôn Nam Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH HOÀNG KỲ ANH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002030118
Ngày hoạt động: 27/04/2016
Người đại diện: Lê Thị Trang
Nhà Ông Trần Văn Bắc, Thhon Nam Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RV
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002028197
Ngày hoạt động: 01/04/2016
Người đại diện: Lê Văn Vượng
(Nhà Ông Lê Văn Vượng), Thôn Nam Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH AN PHÚ LỘC HD
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002023858
Ngày hoạt động: 27/01/2016
Người đại diện: Trương Xuân Dũng
Tại Nhà Ông Trương Xuân Dũng, Thôn Thượng Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH HIỀN ƯỚC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001932113
Ngày hoạt động: 07/09/2015
Người đại diện: Nguyễn Hữu Ước
Nhà Ông Nguyễn Hữu Ước, Thôn Nam Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BẮC HẢI
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002029923
Ngày hoạt động: 12/08/2015
Người đại diện: Hà Văn Kế
Nhà Văn Hóa Thôn Bắc Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG XÃ KỲ HẢI
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001943330
Ngày hoạt động: 23/07/2015
Người đại diện: Nguyễn Thị Vân
Thôn Thượng Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX NUÔI TRỒNG VÀ THU MUA RAU CÂU HOA CHINH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002029930
Ngày hoạt động: 21/07/2015
Người đại diện: Lê Trường Chinh
Thôn Bắc Sơn Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIẾT HƯNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001928124
Ngày hoạt động: 07/07/2015
Người đại diện: Trần Nguyễn Trãi
Nhà Ông Trần Nguyễn Trãi, Thôn Bắc Hải 2, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HƯỜNG THÌN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001740757
Ngày hoạt động: 04/03/2014
Người đại diện: Trương Công Thìn
Tại Nhà Ông Trương Công Thìn, Xóm Thượng Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH HOÀNG TRUNG LONG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001688024
Ngày hoạt động: 04/10/2013
Người đại diện: Hoàng Việt Long
Tại Nhà Ông Hoàng Viết Long, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH TRÍ VŨ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001495858
Ngày hoạt động: 05/09/2011
Người đại diện: Nguyễn Văn Trí
(Tại Nhà Bà Nguyễn Thị Ân), Xóm Trung Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN DUNG PHÚ HẢI
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001463126
Ngày hoạt động: 12/05/2011
Người đại diện: Nguyễn Tiến Khoàn
Xóm Trung Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH VIỆT HƯNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001194064
Ngày hoạt động: 08/04/2010
Người đại diện: Hoàng Việt Hưng
(Nhà Ông Hoàng Việt Hưng)Thôn Thượng Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN SƠN HẢI
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002028849
Ngày hoạt động: 19/06/1998
Người đại diện: Lê Thái Hòa
Thôn Bắc Sơn Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh