Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá


Có khoảng 40 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG LƯƠNG HÀ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803121982
Ngày hoạt động: 26/06/2024
Người đại diện: Đào Thị Hà
Nhà Bà Đào Thị Hà, Thôn Yên Doãn 2, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LONG LÊ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803116982
Ngày hoạt động: 03/06/2024
Người đại diện: Lê Văn Long
Nhà Ông Lê Văn Long, Thôn Yên Cẩm 1, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PHÚC MAI VÀNG TH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803107071
Ngày hoạt động: 04/03/2024
Người đại diện: Lê Thị Tuyết Mai
Tại Nhà Bà Lê Thị Tuyết Mai, Thôn Yên Doãn 2, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DỊCH VỤ NGỌC LÂM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803086248
Ngày hoạt động: 17/10/2023
Người đại diện: Thiều Ngọc Lâm
Nhà Ông Thiều Ngọc Lâm, Thôn Yên Doãn 2, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - TƯỚI TIÊU ĐÔNG YÊN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803077275
Ngày hoạt động: 21/07/2023
Người đại diện: Nguyễn Đăng Khuyên
Thôn Yên Bằng, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VIỆT THANH TH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803074813
Ngày hoạt động: 28/06/2023
Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh
Thôn Yên Doãn 1, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM NỘI THẤT HỮU HOÀN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803039086
Ngày hoạt động: 21/09/2022
Người đại diện: Nguyễn Hữu Hoàn
Thôn Yên Trường., Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NGỌC TUẤN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803038974
Ngày hoạt động: 20/09/2022
Người đại diện: Thiều Ngọc Tuấn
Thôn Yên Trường., Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TRUNG THUẬT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803038942
Ngày hoạt động: 20/09/2022
Người đại diện: Nguyễn Trung Thuật
Thôn Yên Trường., Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC ĐOÀN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803038935
Ngày hoạt động: 20/09/2022
Người đại diện: Nguyễn Đức Đoàn
Thôn Yên Trường., Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH BÌNH BÁCH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803032972
Ngày hoạt động: 07/07/2022
Người đại diện: Thiều Thị Bách
Thôn Yên Trường, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TM TƯỜNG VY
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803007006
Ngày hoạt động: 23/12/2021
Người đại diện: Nguyễn Hữu Thênh
Thôn Yên Doãn 2, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PHÚC MAI VÀNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802993123
Ngày hoạt động: 06/12/2021
Người đại diện: Lê Quang Phúc
Thôn Yên Doãn 2, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DP VÀ TBYT DUY PHÁT MB
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802957076
Ngày hoạt động: 13/08/2021
Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Lý
Thôn Yên Doãn 1, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá


CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ĐÌNH ĐỨC ĐÔNG YÊN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802950320
Ngày hoạt động: 19/07/2021
Người đại diện: Nguyễn Đình Đức
Thôn Yên Doãn 2, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG PHƯƠNG ĐÔNG YÊN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802950296
Ngày hoạt động: 19/07/2021
Người đại diện: Nguyễn Thị Phương
Thôn Yên Cẩm 1, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NÔNG SẢN NGUYỄN GIÁP
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802950546
Ngày hoạt động: 19/07/2021
Người đại diện: Nguyễn Văn Giáp
Thôn Yên Bằng, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY GIA CÔNG DOÃN QUỲNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802950289
Ngày hoạt động: 19/07/2021
Người đại diện: Doãn Thị Quỳnh
Thôn Yên Doãn 1, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KINH DOANH BIỂN XANH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802913512
Ngày hoạt động: 18/12/2020
Người đại diện: Lê Văn Cường
Thôn Yên Doãn 2, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SÔNG XA
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802910416
Ngày hoạt động: 11/12/2020
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc
Thôn Yên Doãn 2, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC ANH 36
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802895750
Ngày hoạt động: 11/11/2020
Người đại diện: Lê Ngọc Khanh
Nhà Bà Lê Thị Quy, Thôn Yên Doãn, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐÔNG SƠN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802843022
Ngày hoạt động: 06/05/2020
Người đại diện: Nguyễn Tất Thành
Thôn Yên Cẩm, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802797471
Ngày hoạt động: 25/09/2019
Người đại diện: Lê Văn Trường
Thôn Yên Doãn, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802620971
Ngày hoạt động: 28/01/2019
Người đại diện: Trần Viết Học
Đội 2 Yên Trường, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THỊNH VƯỢNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802568168
Ngày hoạt động: 09/10/2018
Người đại diện: Lê Tế Thịnh
Nhà Ông Nguyễn Trung Thọ, Thôn Yên Bằng, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRUNG PHONG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802567615
Ngày hoạt động: 05/10/2018
Người đại diện: Phạm Thị Bộ
Thôn Yên Doãn 2, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THẠCH HẮC LONG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802567340
Ngày hoạt động: 04/10/2018
Người đại diện: Lê Ngọc Dũng
Thôn Yên Bằng, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá


CÔNG TY CP RƯỢU BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT RHB
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802537681
Ngày hoạt động: 26/04/2018
Người đại diện: Nguyễn Lê Hải
Thôn Yên Doãn 2, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO VIỆT HOÀNG MINH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802476950
Ngày hoạt động: 04/08/2017
Người đại diện: Nguyễn Đăng Minh
Chợ Mộc, Thôn Yên Doãn, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CDH VIỆT NAM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802474590
Ngày hoạt động: 20/07/2017
Người đại diện: Vũ Đình Chương
Thôn Yên Doãn 1, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá