Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá


Có khoảng 262 Doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD VÀ TM LÂM TRÍ ANH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803115869
Ngày hoạt động: 23/05/2024
Người đại diện: Hà Minh Dũng
Số Nhà 29, Khu 3, Thị Trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD NAM SÔNG MÃ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803111222
Ngày hoạt động: 11/04/2024
Người đại diện: Lê Hữu Tùng
Số Nhà 106 Khu 5, Thị Trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DVTM THÀNH PHONG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803107191
Ngày hoạt động: 05/03/2024
Người đại diện: Lê Văn Thành
Nhà Ông Lê Văn Thành, Khu Khằm, Thị Trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN THÀNH LINH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803106825
Ngày hoạt động: 01/03/2024
Người đại diện: Lê Vũ Sơn
Nhà Ông Hà Văn Thuận, Bản Thành Yên, Xã Thành Sơn, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM ANH ĐẠT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803104225
Ngày hoạt động: 22/01/2024
Người đại diện: Mai Văn Lanh
Số Nhà 58, Khu Phố 6, Thị Trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUAN HÓA
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803101513
Ngày hoạt động: 20/12/2023
Người đại diện: Nguyễn Xuân Tùng
Nhà Ông Phạm Văn Thuyền, Khu Khằm, Thị Trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV SƠN THÀNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803101055
Ngày hoạt động: 15/12/2023
Người đại diện: Lê Vũ Sơn
Nhà Ông Hà Văn Thuận, Bản Thành Yên, Xã Thành Sơn, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHẾ BIẾN LÂM SẢN VĨNH LỘC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803100397
Ngày hoạt động: 12/12/2023
Người đại diện: Phạm Văn Lành
Nhà Ông Phạm Văn Lành, Bản Trung Tân, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LINH THA
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803100358
Ngày hoạt động: 12/12/2023
Người đại diện: Vi Văn Linh
Nhà Ông Vi Văn Linh, Bản Poọng 1, Xã Hiền Kiệt, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐINH DƯƠNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803100333
Ngày hoạt động: 12/12/2023
Người đại diện: Đinh Văn Dương
Nhà Ông Đinh Văn Dương, Bản Thành Yên, Xã Thành Sơn, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIA LƯƠNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803100372
Ngày hoạt động: 12/12/2023
Người đại diện: Hà Văn Lương
Nhà Ông Hà Văn Lương, Bản Bút Xuân, Xã Nam Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VLXD TRƯỜNG OANH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803100414
Ngày hoạt động: 12/12/2023
Người đại diện: Hà Ngọc Trường
Nhà Ông Hà Ngọc Trường, Bản Sại, Xã Phú Lệ, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM HỒNG TUẤN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803099889
Ngày hoạt động: 08/12/2023
Người đại diện: Bùi Hồng Tuấn
Nhà Ông Bùi Hồng Tuấn, Bản Dôi, Xã Thiên Phú, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI LƯƠNG GIANG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803099818
Ngày hoạt động: 08/12/2023
Người đại diện: Lương Hùng Giang
Nhà Ông Lương Hùng Giang, Bản Tai Giác, Xã Phú Sơn, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HUỲNH PHẠM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803099825
Ngày hoạt động: 07/12/2023
Người đại diện: Phạm Văn Huỳnh
Nhà Ông Phạm Văn Huỳnh, Bản Chiềng, Xã Nam Động, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá


CÔNG TY TNHH NHẤT HOÀNG MINH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803088799
Ngày hoạt động: 27/10/2023
Người đại diện: Đỗ Thị Thúy
Tại Nhà Ông Phạm Bá Nhất, Bản Chăm, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV TMDV HUỆ NGA
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803086671
Ngày hoạt động: 19/10/2023
Người đại diện: Đào Công Thắng
Sn 121, Khu 5, Thị Trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV HUỆ NGA
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803083670
Ngày hoạt động: 28/09/2023
Người đại diện: Tống Văn Huệ
Sn 121, Khu 5, Thị Trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CHUYÊN GIÁM SÁT 6T-2H
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803080359
Ngày hoạt động: 23/08/2023
Người đại diện: Trịnh Đức Trình
Tại Nhà Ông Lương Văn Hưng, Bản Đồng Tâm, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HUY HẠO
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803078991
Ngày hoạt động: 07/08/2023
Người đại diện: Hà Thị Thanh
Thửa Đất Số 75 (Tờ 14), Khu 5, Thị Trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DVTM VIỆT HÙNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803076264
Ngày hoạt động: 13/07/2023
Người đại diện: Cao Thị Huế
Bản Mỏ, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM HOÀNG NGUYỄN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803073898
Ngày hoạt động: 21/06/2023
Người đại diện: Hoàng Thị Úy
Bản Phố Mới, Xã Nam Tiến, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DU LỊCH XANH - CHI NHÁNH HUYỆN QUAN HÓA
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802745995-003
Ngày hoạt động: 13/06/2023
Người đại diện: Nguyễn Việt Hùng
Phố Hồi Xuân, Thị Trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ-NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỰU CHIẾN BINH TRUNG SƠN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803062913
Ngày hoạt động: 03/03/2023
Người đại diện: Nguyễn Biên Cương
Bản Ta Bán., Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá


CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TIÊN HOME FOOD
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803062448
Ngày hoạt động: 01/03/2023
Người đại diện: Hà Văn Đức
Khu 4, Thị Trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẰNG SƠN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803062455
Ngày hoạt động: 01/03/2023
Người đại diện: Nguyễn Yên Sơn
Bản Páng., Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PHÚ THÀNH QUAN HÓA
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803052087
Ngày hoạt động: 27/12/2022
Người đại diện: Đỗ Anh Tuấn
Cụm Công Nghiệp Xuân Phú, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH BAMBOO TRUNG SƠN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803051950
Ngày hoạt động: 23/12/2022
Người đại diện: Nguyễn Văn Kiên
Bản Tà Bán, Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG GIANG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803049609
Ngày hoạt động: 02/12/2022
Người đại diện: Lương Hùng Giang
Bản Tai Giác, Xã Phú Sơn, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CAO VINH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2803044174
Ngày hoạt động: 08/11/2022
Người đại diện: Cao Văn Vinh
Bản Chăm, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá