Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Đông Lĩnh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá


Có khoảng 5 Doanh nghiệp

CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ ĐIỆN MINH TUẤN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2801334375-002
Ngày hoạt động: 19/09/2011
Người đại diện: Lê Thị Tuyết
Nhà Bà Lê Thị Tuyết, Đội 1, Xã Đông Lĩnh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CHI NHÁNH XÂY LẮP SỐ 1 - TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2800803835-010
Ngày hoạt động: 13/10/2010
Người đại diện: Lê Văn Đâu
Núi 1, Xã Đông Lĩnh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2801594824
Ngày hoạt động: 28/09/2010
Người đại diện: Đàm Thị Khuyên
Nhà Ông Nguyễn Văn Thùy, Thôn Vĩnh Ngọc, Xã Đông Lĩnh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC DŨNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2801447259
Ngày hoạt động: 11/11/2009
Người đại diện: Lê Thế Dũng
Nhà Ông Lê Thế Dũng, Xóm Nguyên, Xã Đông Lĩnh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2801539453
Ngày hoạt động: 04/04/2008
Người đại diện: Lê Đăng Duẩn
Xóm Phú, Xã Đông Lĩnh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá