Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Thị Trấn Nhồi, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá


Có khoảng 5 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN NAM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2801809815
Ngày hoạt động: 13/02/2012
Người đại diện: Lê Văn Nam
Số Nhà 152 Phố Tây Sơn, Thị Trấn Nhồi, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÌNH SƠN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2801690359
Ngày hoạt động: 06/06/2011
Người đại diện: Vũ Hồ Đình Sơn
Số Nhà 253 Phố Trung Sơn, Thị Trấn Nhồi, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐÁ THÀNH LINH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2801681876
Ngày hoạt động: 19/04/2011
Người đại diện: Lê Hữu Thành
Số Nhà 101 Phố Quan Sơn, Thị Trấn Nhồi, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LỘC ĐỨC DŨNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2801582917
Ngày hoạt động: 16/07/2010
Người đại diện: Nguyễn Đức Dũng
Số Nhà 233 Phố Tân Sơn, Thị Trấn Nhồi, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG ĐẠT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2801057107
Ngày hoạt động: 26/06/2007
Người đại diện: Lê Văn Hiệu
Tiểu Khu Bắc Sơn, Thị Trấn Nhồi, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá