Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá


Có khoảng 5 Doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM BẢO NGỌC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802297503
Ngày hoạt động: 06/07/2015
Người đại diện: Thiều Thị Hồng
Đội 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD - TM HỒNG NHUNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2802196086
Ngày hoạt động: 18/09/2014
Người đại diện: Nguyễn Minh Hoàng
Đội 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN TỬ TIN HỌC TATCOM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2801681788
Ngày hoạt động: 19/04/2011
Người đại diện: Trần Văn Tĩnh
Đội 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HẢI HƯNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2801519841
Ngày hoạt động: 19/01/2010
Người đại diện: Lê Ngọc Thanh
Nhà Ông Hồ Văn Chức, Đội 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VINASEAN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2801417582
Ngày hoạt động: 05/08/2009
Người đại diện: Nguyễn Quang Kiên
Đội 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá