Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang


Có khoảng 28 Doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VẬT TƯ CATON
Số ĐKKD/Mã số thuế: 1801629384-001
Ngày hoạt động: 19/08/2019
Người đại diện: Huỳnh Minh Khang
Số 104 Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300318644
Ngày hoạt động: 03/07/2019
Người đại diện: Vũ Anh Tuấn
Số 124/5 Ấp Khánh An, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM DV THÀNH DƯ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300316580
Ngày hoạt động: 18/04/2019
Người đại diện: Lê Văn Sa Lam
Số 45 Ấp Phú Hưng, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT LỢI
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300316492
Ngày hoạt động: 17/04/2019
Người đại diện: Trần Văn Thành
Ấp Khánh Hòa, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THANH TRÀ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300313491
Ngày hoạt động: 16/01/2019
Người đại diện: Vũ Thanh Trà
Số 47 Ấp Phú Hưng, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÁNH HỘI
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300308808
Ngày hoạt động: 08/11/2018
Người đại diện: Vũ Văn Quân
Số 180, Ấp Khánh Hội, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯ HOÀI
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300308156
Ngày hoạt động: 16/10/2018
Người đại diện: Nguyễn Văn Mạnh
Số 47 Ấp Phú Hưng, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV XD � TM � DV THÀNH PHÁT.
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300304433
Ngày hoạt động: 27/06/2018
Người đại diện: Trịnh Thành Quí
Số 47 Ấp Phú Hưng, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TALACO
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300303912
Ngày hoạt động: 13/06/2018
Người đại diện: Nguyễn Hoài Long
Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHÁT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300300799
Ngày hoạt động: 11/04/2018
Người đại diện: Nguyễn Trọng Cần
Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHƯỚC TIẾN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300299423
Ngày hoạt động: 21/03/2018
Người đại diện: Nguyễn Thị Yến
Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV XD � TM � DV NGỌC HƯƠNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300299078
Ngày hoạt động: 08/03/2018
Người đại diện: Nguyễn Huy Hải
Số 63 Ấp Phú Hưng, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC HẢI
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300293421
Ngày hoạt động: 25/10/2017
Người đại diện: Trương Phước Hải
Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH TÙNG PHÁT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300293446
Ngày hoạt động: 25/10/2017
Người đại diện: Nguyễn Văn Tùng
Số 81 Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHƯƠNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300288950
Ngày hoạt động: 05/06/2017
Người đại diện: Thái Thị Trúc Thanh
Số 2/2, Ấp Khánh Hội A, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔ LĂNG 7777
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300281627
Ngày hoạt động: 07/12/2016
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Mai
Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TM DV NÔNG NGHIỆP GIA PHÚ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300274235
Ngày hoạt động: 28/04/2016
Người đại diện: Nguyễn Diệp Hoài Phong
Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300268665
Ngày hoạt động: 31/12/2015
Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Loan
Số 181 Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300268672
Ngày hoạt động: 31/12/2015
Người đại diện: Nguyễn Thị Thúy Kiều
Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BT HẬU GIANG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300267975
Ngày hoạt động: 02/12/2015
Người đại diện: Trần Ngọc Huệ
Số 181 Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV MINH TÂN HẬU GIANG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300267968
Ngày hoạt động: 02/12/2015
Người đại diện: Phan Thị Ân
Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MEKONG HẬU GIANG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300265079
Ngày hoạt động: 05/09/2015
Người đại diện: Trương Thanh Bình
Khánh Hội A, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍN THUẬN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300263106
Ngày hoạt động: 22/06/2015
Người đại diện: Nguyễn Thanh Hùng
Số 228, Ấp Khánh Hội A, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÚ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300252513
Ngày hoạt động: 30/09/2014
Người đại diện: Nguyễn Kim Phượng
Số 274, Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NHẬT TIẾN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300235028
Ngày hoạt động: 19/11/2013
Người đại diện: Lê Văn Đối
Số 78, Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUANG ĐẠI
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0309095409-001
Ngày hoạt động: 12/06/2012
Người đại diện: Lê Công Hậu
Ấp Khánh Hội, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC CHUYÊN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300149065
Ngày hoạt động: 27/07/2011
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Chuyên
Số 155/1 Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HƯƠNG VIỆT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300145550
Ngày hoạt động: 17/05/2011
Người đại diện: Phạm Văn Be
Số 123, Ấp Khánh Hội A, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang