Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh


Có khoảng 12 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TM&DV DŨNG HIỀN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002260785
Ngày hoạt động: 05/12/2022
Người đại diện: Nguyễn Việt Dũng
Thôn Đông Vĩnh, Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÂN PHÁT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002258433
Ngày hoạt động: 20/09/2022
Người đại diện: Phan Văn Toại
Thôn Đông Vĩnh, Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH GIA KHANG HT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002257172
Ngày hoạt động: 22/07/2022
Người đại diện: Hà Thị Hồng Hạnh
Thôn Vĩnh Gia, Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐÔNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002253114
Ngày hoạt động: 11/03/2022
Người đại diện: Nguyễn Thế Đông
Nhà Ông Nguyễn Hồ Công, Xóm 6A, Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002251477
Ngày hoạt động: 13/01/2022
Người đại diện: Nguyễn Thị Vinh
Thôn Đông Vĩnh, Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NAM HÂN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002226512
Ngày hoạt động: 29/04/2021
Người đại diện: Võ Ngọc Hân
Thôn Phúc Lộc, Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ DÙNG NƯỚC THỦY LỢI VÀ NÔNG NGHIỆP XÃ KIM SONG TRƯỜNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002204244
Ngày hoạt động: 10/12/2020
Người đại diện: Nguyễn Xuân Ngọc
Thôn Kim Thịnh, Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH HÀ LINH 267
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002163157
Ngày hoạt động: 21/05/2020
Người đại diện: Phan Văn Nhâm
Xóm 8, Thôn Phúc Lộc, Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ LỘC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002153166
Ngày hoạt động: 18/02/2020
Người đại diện: Võ Ngọc Hân
Thôn Phúc Lộc, Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

UBND XÃ KIM SONG TRƯỜNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3002152194
Ngày hoạt động: 21/11/2019
Người đại diện: Nguyễn Quốc Việt
., Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP CÔNG - NÔNG NGHIỆP LỘC TRƯỜNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3001935844
Ngày hoạt động: 25/09/2015
Người đại diện: Đặng Tuấn Hùng
Thôn Đông Thạc, Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI HOÀNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 3000421677
Ngày hoạt động: 28/11/2007
Người đại diện: Nguyễn Xuân Trường
Cây Xăng Song Lộc, Thôn Phúc Lộc, Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh