Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Tìm kiếm Doanh nghiệp có Người đại diện là Phương Tuấn Tùng


Có khoảng 3 Doanh nghiệp

CÔNG TY CP ĐOÀN KẾT TDH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2902160492
Ngày hoạt động: 17/03/2023
Người đại diện: Phương Tuấn Tùng
Km18 Đường Tránh Vinh (Ql1A), Khối 6, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2902071676
Ngày hoạt động: 03/11/2020
Người đại diện: Phương Tuấn Tùng
Khối 6, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2901951903
Ngày hoạt động: 05/10/2018
Người đại diện: Phương Tuấn Tùng
Km18 � Đường Tránh Vinh (Ql1A) Khối 6, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An