Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Tìm kiếm Doanh nghiệp có Người đại diện là Nguyễn Duyên Kỳ


Có khoảng 3 Doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC LÁ ĐẠI TÂY DƯƠNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0110669890
Ngày hoạt động: 01/04/2024
Người đại diện: Nguyễn Duyên Kỳ
Số 12 Phố Phú Xá, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI HOLDINGS VIỆT NAM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0110548624
Ngày hoạt động: 21/11/2023
Người đại diện: Nguyễn Duyên Kỳ
Số 20 Ngõ 628A Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI HOLDINGS
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0103701102
Ngày hoạt động: 19/03/2009
Người đại diện: Nguyễn Duyên Kỳ
Số 20, Ngõ 628A, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội