Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Tìm kiếm Doanh nghiệp có Người đại diện là Nguyễn Bùi Tấn Hưng


Có khoảng 3 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG VINCIST HG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 6300365595
Ngày hoạt động: 07/02/2024
Người đại diện: Nguyễn Bùi Tấn Hưng
Thửa Đất Số: 101, Tờ Bản Đồ Số: 51, Số Lô E-7, Khu Dân Cư Vư, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG VINCIST
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2200807468
Ngày hoạt động: 15/09/2023
Người đại diện: Nguyễn Bùi Tấn Hưng
Số 45 Nguyễn Trãi, Khóm 3, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH TRẤN NGUYÊN HƯNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 2200699861
Ngày hoạt động: 14/05/2015
Người đại diện: Nguyễn Bùi Tấn Hưng
Số 27 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng