Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Tìm kiếm Doanh nghiệp có Người đại diện là Dịp Thị Yến


Có khoảng 6 Doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIỆT ANH PHONG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0314226671-005
Ngày hoạt động: 07/02/2024
Người đại diện: Dịp Thị Yến
190/7 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIỆT ANH PHONG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0314226671-004
Ngày hoạt động: 05/02/2024
Người đại diện: Dịp Thị Yến
190/1-3 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIỆT ANH PHONG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0314226671-003
Ngày hoạt động: 05/02/2024
Người đại diện: Dịp Thị Yến
190/12 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIỆT ANH PHONG - XƯỞNG SẢN XUẤT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0314226671-002
Ngày hoạt động: 20/06/2018
Người đại diện: Dịp Thị Yến
Thửa Đất Số 2099, Tờ Bản Đồ Số 4, Ấp 3B, Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hoà, Long An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIỆT ANH PHONG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0314226671-001
Ngày hoạt động: 08/11/2017
Người đại diện: Dịp Thị Yến
4331/3 Nguyễn Cửu Phú, Khu Phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIỆT ANH PHONG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0314226671
Ngày hoạt động: 13/02/2017
Người đại diện: Dịp Thị Yến
138 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh