Tìm kiếm thông tin Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tại Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng


Có khoảng 27 Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THÀNH THỊNH PHÁT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0402226568
Ngày hoạt động: 11/03/2024
Người đại diện: Lữ Thành Thịnh
Thôn Nam Yên, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VĐ EVENT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0402215485
Ngày hoạt động: 22/11/2023
Người đại diện: Đoàn Quốc Việt
Tổ 2 Thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH SINH THÁI XANH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0402192407
Ngày hoạt động: 12/05/2023
Người đại diện: Nguyễn Lê Hoài Minh
Thửa Đất Số 229, Tờ Bản Đồ Số 27, Thôn An Định, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SINH THÁI VÀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG HÒA BẮC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0402184205
Ngày hoạt động: 16/03/2023
Người đại diện: Đỗ Thị Huyền Trâm
Thôn Nam Yên., Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG XANH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NAM YÊN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0402175345
Ngày hoạt động: 27/12/2022
Người đại diện: Nguyễn Thắng Cảnh
Thôn Nam Yên, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐƯỜNG NAM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0402157064
Ngày hoạt động: 12/07/2022
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu
Tổ 2 Thôn Nam Yên, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH FARM HẢI PHƯƠNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0402142741
Ngày hoạt động: 07/04/2022
Người đại diện: Đỗ Trung Hải
Tổ 1, Thôn Nam Mỹ, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THM
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0402131274
Ngày hoạt động: 10/01/2022
Người đại diện: Nguyễn Khắc Trí
Tổ 1, Thôn An Định, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH HOA AN NHIÊN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0402128673
Ngày hoạt động: 20/12/2021
Người đại diện: Nguyễn Trọng Lý
Tổ 2, Thôn Lộc Mỹ, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SONG MINH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0402097714
Ngày hoạt động: 29/04/2021
Người đại diện: Trương Thị Minh Lài
Thửa Đất Số 43 Tờ Bản Đồ Số 6, Thôn Nam Yên, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH DU LỊCH - DỊCH VỤ LÀNG NGUỒN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0402087755
Ngày hoạt động: 18/03/2021
Người đại diện: Trần Đình Thắng
Thôn Nam Yên, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG BẮC XANH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0402064356
Ngày hoạt động: 15/10/2020
Người đại diện: Bùi Duy Dũng
Thôn Tà Lang, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỔ ĐIỂN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0402049125
Ngày hoạt động: 26/06/2020
Người đại diện: Đổ Điển
Thôn Nam Yên, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH SI LÁ ĐỎ
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0402029256
Ngày hoạt động: 27/02/2020
Người đại diện: Trần Anh Hùng
Thôn Nam Mỹ., Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA BẮC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0401997247
Ngày hoạt động: 23/08/2019
Người đại diện: Phạm Văn Chiến
Thôn Nam Mỹ, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHÍNH THÀNH PHÚC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0401991728
Ngày hoạt động: 02/08/2019
Người đại diện: Nguyễn Thành Chính
Tổ 3 Thôn Nam Yên, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HOÀNG VINH QUANG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0401948842
Ngày hoạt động: 05/01/2019
Người đại diện: Mai Thế Hoàng
Thửa Đất Số 101, Tờ Bản Đồ Số 6, Thôn Nam Yên, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH VÀ THỂ THAO HOÀ BẮC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0401938749
Ngày hoạt động: 20/11/2018
Người đại diện: Lê Hoàng Minh
Thôn Nam Mỹ., Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MTV CHỐN ẨN DẬT YÊN BÌNH
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0401815176
Ngày hoạt động: 21/02/2017
Người đại diện: Bùi Đức Tuấn
Thôn Nam Yên, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng


CÔNG TY TNHH TÂM HỢP LỰC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0401810241
Ngày hoạt động: 11/01/2017
Người đại diện: Bùi Võ Kim Nguyệt
Thôn Nam Yên, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHƯƠNG DƯƠNG PHÁT
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0401760304
Ngày hoạt động: 27/04/2016
Người đại diện: Trần Sỹ Văn
Tổ 01, Thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CHÍNH THIỆN
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0401755262
Ngày hoạt động: 08/04/2016
Người đại diện: Lê Thị Na
Tổ 1, Thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH GREEN MINH THẮNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0401705342
Ngày hoạt động: 12/11/2015
Người đại diện: Huỳnh Viết Hùng
Tổ 02, Thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng


BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH SÔNG ĐÀ 10 - SƠN HẢI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10
Số ĐKKD/Mã số thuế: 5900189357-013
Ngày hoạt động: 26/08/2015
Người đại diện: Phạm Chiến Thắng
Tà Lang, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HƯNG LƯƠNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0401486066-001
Ngày hoạt động: 29/04/2014
Người đại diện: Lê Trần Quang Lạc
Thôn Nam Mỹ, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP HOÀ BẮC
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0401596693
Ngày hoạt động: 08/04/2014
Người đại diện: Đoàn Văn Thể
Thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC ANH KHÔI
Số ĐKKD/Mã số thuế: 0401444115
Ngày hoạt động: 19/09/2011
Người đại diện: Lê Ngọc Anh
Thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng